Program fillup
aktualizacje i zmiany

14.01.2022 - fillup desktop 6.15.1

  • poprawa walidacji pól dla kwot ujemnych
  • poprawa importu kodu US w uproszczonych importach z XML
  • poprawa wyszukiwania z aktówki formularzy po tytule