Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-11-15 | fillup desktop 6.22.0

  • zmiana wyglądu okna JPKomatu
  • duży refaktor kodu JPK i modelu JPK
  • merge z e-pitami i e-pitami płatnika