Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-11-30 | fillup desktop 6.23.0

  • Wdrożenie wysyłania zdarzeń do Google Tag Manager
  • Odblokowanie możliwości importu plików sqlite (import danych z pliku do aktualnego profilu)
  • Dodanie wczytywania UPP po wysłaniu pisma ogólnego do ePUAP