Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-12-21 | fillup online 6.11

  • zmiana labela dla nrIdPodatnikaZagr na "VAT UE"
  • dodać możliwość dodawania vat ue przy zakładaniu profilu
  • dodanie labeli do nowych pól przy profilu