Program fillup
aktualizacje i zmiany

2023-02-02 | fillup desktop 6.25.0

  • szereg usprawnień działania JPKomatu
  • poprawa generowania PKPiR