Program fillup
aktualizacje i zmiany

2023-02-16 | fillup desktop 6.26.1

  • Dysk - poprawa dodawanie zaproszeń
  • poprawa błędu zapisu niezapisanego pliku
  • JPKomat - zmiana tekstu na kroku 8
  • JPKomat - poprawa procedury WNT