Program fillup
aktualizacje i zmiany

2023-02-21 | fillup desktop 6.27.0

  • Wczytywanie danych z Twój e-PIT
  • Dla DSF-1 (podatek solidarnościowy) należy odliczać składki ZUS społeczne
  • Ulga dla seniorów - dodatkowa opcja
  • Dodana walidacja uldzecw 4+ na datę urodzenia z 2023
  • Poprawa błędu podpisywania Profilem Zaufanym w przeglądarce
  • Poprawa kreatora PIT-11