Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • tworzenie profilu domyślnego dla dysku fillup
  • kreator przejścia do dysku fillup - drobne poprawki 
  • dysk fillup dla nowych klientów - nowe funkcjonalności 
  • wyłączenie komunikatów na starcie bazy danych 
  • dodanie okna startowania z dyskiem fillup
  • inne usprawnienia aplikacji