Pozytywna Opinia Księgowych

Biuro Usług Informatycznych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, najstarsza (103 lata tradycji) i największa organizacja skupiająca księgowych, wystawiła programowi fillUp Przyjazne Formularze opinię poprawności programu, a tym samym potwierdziła zgodność z obowiązującymi przepisami. Świadectwo poprawności jest pozytywną opinią na temat poprawności i prawidłowości działania naszego programu oraz jego użyteczności w praktyce.

Opinie, rekomendacje udzielone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce mają na celu ułatwienie potencjalnym nabywcom wyboru odpowiedniego oprogramowania spośród wielu oferowanych na rynku.

http://www.skwp.pl/

Pozytywna opinia Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

Program zyskał pozytywną opinię Biur Rachunkowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Biur Rachunkowych.

Program pozwala na szybkie przygotowanie deklaracji, posiada dodatkowe funkcje i przypomnienia o zastosowanych ulgach lub możliwych do zastosowania. Poprawnie sumuje i liczy poszczególne pola w zeznaniach podatkowych, a także automatycznie ogranicza odliczenia do wskazanych limitów ulg.

https://www.kibr.pl/