Aktualności
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

2024-06-14

Fiskus pozwala zaliczyć ratę leasingową za rower do kosztów firmy

Koszty leasingu roweru mogą być uznane za koszty podatkowe, jeżeli istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a powstaniem przychodu.

2024-06-14

Czynsz za dzierżawę znaku towarowego opodatkowany ryczałtem

NSA wydał wyrok w sprawie o możliwość ryczałtowego opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy znaków towarowych stanowiących prywatny majątek.

2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

#obejrzyj

#przetestuj