W dobie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, kluczowe staje się efektywne zarządzanie dokumentacją księgową. Aplikacja k24 to moduł programu fillup, opracowany z myślą o ułatwieniu współpracy między biurami rachunkowymi a ich klientami, będący odpowiedzią na te nowoczesne wyzwania. Wprowadzenie k24 do codziennej pracy biura rachunkowego i jego klientów przekłada się na usprawnienie procesów księgowych, redukcję czasu poświęcanego na administrację oraz zwiększenie przejrzystości współpracy. Aplikacja ta jest odpowiedzią na potrzebę szybszego dostępu do informacji oraz bardziej efektywnego zarządzania dokumentacją w erze cyfryzacji.

Zakup aplikacji k24 pozwala biurom rachunkowym na przekazanie klientom licencji na aplikację firmly i stworzenie wspólnej przestrzeni współpracy.

Kluczową cechą k24 jest możliwość uzgadniania, klasyfikowania i statusowania dokumentów sprzedażowych oraz kosztowych, które zostały pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Oprócz tego, aplikacja umożliwia zarządzanie innymi rodzajami dokumentacji, takimi jak umowy, protokoły czy załączniki do faktur. Dzięki temu biura rachunkowe i ich klienci mogą w łatwy sposób wymieniać się informacjami i dokumentami, utrzymując wszystko w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

KROK 1

biuro zaprasza klienta wysyłając zaproszenie z aplikacji k24

KROK 2

klient zakłada konto fillup w aplikacji firmly i prowadzony krok po kroku udostępnia token księgowemu

KROK 3

biuro i klient decydują o klasyfikacji faktur sprzedażowych i kosztowych, a następnie zamykają miesiąc

KROK 4

biuro eksportuje dane do JPKomatu albo do programu księgowego i rozlicza klienta