Regulamin zawiera zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu fillup.pl, reguluje prawa i obowiązki
e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą serwisu, polegających na udostępnianiu treści w serwisie oraz udostępnianiu aplikacji fillup.

Licencja na program komputerowy fillup - przeznaczony do wypełniania udostępnianych w ramach programu, jak i w serwisie filllup.pl formularzy, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji), przy czym w Licencji przewidziano różne zakresy odpłatnego bądź nieodpłatnego, jak i komercyjnego, i niekomercyjnego korzystania z Aplikacji, pod warunkiem zaakceptowania tychże zasad. 

Dane osobowe zbierane przez e-file za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Programu e-pity są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Dysk fillup i e-skrzynka Dysku fillup. Dokument jest integralną częścią Regulaminu usług serwisu fillup.pl oraz Licencji Aplikacji fillup i dotyczy danych osobowych jeżeli są one wprowadzane przez Użytkownika lub e-klienta do Formularzy Aplikacji fillup i/lub są elementem plików przechowywanych na Dysku fillup lub e-skrzynce Dysku fillup.

Pliki cookies na fillup.pl - (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 

Pragnąc zachęcić Państwa do korzystania z naszej oferty oraz zapewniając całkowite jej bezpieczeństwo i przejrzystość, uprzejmie informujemy, że jako konsumenci jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania w jednym miejscu wszelkich niezbędnych danych, chroniących wasze prawa jako Klienta. W związku z powyższym pragniemy przekazać informacje, które mogą być pomocne w procesie zapoznawania się z produktem i jego charakterystyką, a także w sprawach związanych z odstąpieniem od umowy czy jej wypowiedzeniem:

do pobrania na trwałym nośniku (PDF)