e-Sprawozdanie Finansowe w fillup!

e-Sprawozdanie finansowe eKRS i KAS wysyłka online JPK_SF w aplikacji fillup

Moduł e-Sprawozdanie finansowe w fillup to kompleksowe narzędzie zapewniające wygodne i sprawne spełnienie obowiązku elektronicznego wypełnienia i dostarczenia online Sprawozdania Finansowego w pliku xml JPK_SF do systemu eKRS lub do systemu KAS.

Dlaczego e-Sprawozdania finansowe do eKRS lub KAS z wysyłką online w aplikacji fillUp to najlepszy wybór?

  1. Kompleksowe - w module e-Sprawozdanie finansowe, dostępne są także inne druki i formularze, (ponad 150) niezbędne do poprawnego zamknięcia roku podatkowego jak: e-Deklaracje CIT (w tym CIT-8 wraz z załącznikami), IFT-2Ruchwały wspólników w sprawie przyjęcia sprawozdania itp.
  2. Zgodne z wymogami Ministerstwa - wszystkie dokumenty składające się na kompletne e-Sprawozdanie Finansowe są tworzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zespół naszych specjalistów czuwa nad tym, aby każda, nawet najdrobniejsza zmiana przepisów czy druków była natychmiast aktualizowana w naszej bazie danych.
  3. Prawidłowe - aplikacja skonstruowana jest tak, aby na każdym etapie tworzenia dokumentu czuwać nad poprawnością jego wypełniania. W razie pomyłki program na etapie generowania pliku xml JPK_SF e-Sprawozdania wskaże błąd i zasugeruje jak go naprawić.
  4. Wygodne - dzięki funkcji wydruku i zapisu do pliku PDF, aplikacja może wygenerować podgląd e-Sprawozdania, które można przechować na dysku komputera lub wydrukować do papierowego archiwum.
  5. Szybkie - przygotowanie danych z bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych, noty podatkowej w plikach Excel i import tych danych do e-sprawozdania, zdecydowanie uprości i przyspieszy użytkownikowi wypełnienie wszystkich załączników sprawozdania.
  6. Formalne – e-Sprawozdanie można łatwo podpisać używając kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub za pomocą podpisów przez Profil Zaufany, zarówno osoby sporządzającej e-Sprawozdanie jak i wszystkich członków zarządu zobowiązanych do jego podpisania.
  7. Uniwersalne - Wygenerowany plik XML sprawozdania można zapisać na dysku komputera, podpisać elektronicznie i złożyć je w eKRS (dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) lub wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe oraz podatników podatku CIT, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).
  8. Otwarte - posiada możliwość dodania dowolnych załączników w formacie PDF w celu uzupełnienia przygotowywanego e-Sprawozdania Finansowego.
  9. Proste i pomocne – szczegółowa i czytelna instrukcja generowania sprawozdania i przygotowania podpisanego pliku do wysyłki e-Sprawozdania Finansowego do systemu eKRS, Szefa KAS poprowadzi użytkownika „za rękę” do celu.
  10. Elastyczne - aplikacja umożliwia import danych z gotowych plików xml JPK_SF - również z archiwalnej wersji xml JPK_SF (v.1-0) - konwersję do nowej wersji xml JPK_SF (v.1-2), sprawdzenie poprawności przygotowanego sprawozdania oraz złożonych pod nim elektronicznych podpisów.

Najnowsze opinie