Dwóch przedsiębiorców - jeden rachunek bankowy. Od jakiej kwoty płacić VAT?

Dwóch przedsiębiorców - jeden rachunek bankowy. Od jakiej kwoty płacić VAT?

Twórca, na którego konto bankowe wpływają środki pieniężne należne współtwórcy, nie musi uwzględniać tej kwoty w podstawie opodatkowania VAT - wynika z indywidualnej interpretacji

Dwa odrębne podmioty gospodarcze (jednoosobowe działalności gospodarcze) na podstawie umowy o współpracę tworzą kanał w serwisie internetowym. Jeden z twórców, będący czynnym podatnikiem VAT, zarządza kontem, tworzy idee kolejnych filmów na kanale, wykonuje też czynności związane np. z podkładaniem głosu i tworzeniem treści. Natomiast drugi z twórców, niebędący czynnym podatnikiem VAT, zajmuje się montażem filmów, tworzeniem obrazu do filmów i także podkładaniem głosu i tworzeniem treści. Twórcy otrzymują przychody z reklam. Każdy z nich wystawia serwisowi odrębną fakturę sprzedażową, jednak - zgodnie z regulaminem serwisu - płatność możliwa jest wyłącznie na jeden rachunek bankowy. Pieniądze trafiają więc na rachunek przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT, który następnie przekazuje część wynikającą z faktury współtwórcy na jego rachunek bankowy.

Podatnik VAT wystąpił o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że podstawą opodatkowania VAT, jaką powinien uwzględnić na fakturze, jest wyłącznie kwota otrzymana przez niego w sposób definitywny. Natomiast środki pieniężne, które otrzymuje w celu przekazania ich innemu podmiotowi, nie powiększą podstawy opodatkowania VAT.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie otrzymane za wykonane usługi

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się na przepis z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług. Podkreślił też, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a jej odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Z opisu sprawy wynika natomiast, że otrzymane przez wnioskodawcę środki w części należnej współtwórcy, które zostają przekazane na konto bankowe wnioskodawcy, nie stanowią odpłatności z tytułu świadczenia przez wnioskodawcę usług na rzecz serwisu. Dlatego nie stanowią podstawy opodatkowania z tytułu czynności wykonywanych przez wnioskodawcę w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Koszty przesyłki jako podstawa opodatkowania VAT

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT1-2.4012.206.2024.4.AJB z 19 czerwca 2024 r.