Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - wynika z indywidualnej interpretacji.

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest sprzedaż koszulek w sklepie internetowym. Mężczyzna planuje podjęcie studiów magisterskich na kierunku Marketing i sprzedaż. Jest zdania, że wydatki na czesne, podręczniki oraz dojazdy ponoszone w związku ze studiami mają związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, dlatego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w tej działalności. Wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że wydatek powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub źródłem przychodów i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Zauważył też, że wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich nie są ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Jednak samo to nie wystarcza, by zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Znaczenie ma rodzaj wydatków, ale też moment ich poniesienia

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, należy uznać wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dyrektor KIS podkreślił także znaczenie faktu, że podatnik będzie ponosił wydatki w roku podatkowym, w którym istnieje już źródło przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza i zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że takie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Najpierw rozszerzenie działalności, dopiero potem studia

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.168.2024.1.WS z 17 kwietnia 2024 r.

11. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł w wyroku z 9 maja 2024 r. o sygn. akt I SA/Po 20/24, że przedsiębiorca, który przed upływem sześciu lat od likwidacji firmy przeniesie prawo do użytkowania wieczystego gruntów w zamian za dożywotnią rentę, nie musi płacić z tego tytułu podatku dochodowego. W takiej sytuacji nie można określić ceny, za jaką została zbyta nieruchomość, co powoduje, że nie da się także wyliczyć przychodu dla celów podatkowych.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B0057F18B

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej