Nieopodatkowane dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników

Nieopodatkowane dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników

Dopłaty do wypoczynku niepełnoletnich dzieci pracowników finansowane przez pracodawcę korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, jeśli spełnionych jest kilka warunków, dotyczących organizatora i formy wypoczynku, na które wskazały organy podatkowe w związku z pytaniami podatnika.

O indywidualną interpretację wystąpił pracodawca, który zamierza przyznać pracownikowi dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dziecka do lat 18. Powołując się na przepisy art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca postawił tezę, że takie dofinansowanie może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. W interpretacji wskazał, że aby dopłaty do wypoczynku podległy zwolnieniu od podatku dochodowego, muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

  • wypoczynek jest zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od form wypoczynku wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych,
  • rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.
e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Dopłaty do niezorganizowanych form wypoczynku nie są objęte zwolnieniem podatkowym

Zwolnienie przysługuje zarówno wtedy, gdy osoba sama wykupiła wczasy np. w ośrodku wypoczynkowym czy pensjonacie, który taki wypoczynek organizuje, jak i wtedy, gdy skorzystała z oferty biura podróży. Są z niego natomiast wyłączone dopłaty do niezorganizowanych form wypoczynku, takich jak tzw. “wczasy pod gruszą”. Zwolnieniem objęta jest tylko część dofinansowania faktycznie wydatkowana na wypoczynek niepełnoletniego dziecka.

Dyrektor KIS przypomniał też, że jeśli dopłaty pochodzą z funduszu socjalnego bądź zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to korzystają ze zwolnienia niezależnie od ich wysokości. W przypadku dopłat z innych źródeł obowiązuje limit 2000 zł w roku podatkowym.

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.277.2024.1.AG z 17 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej