Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone za inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą - uznał Dyrektor KIS.

Przedsiębiorca prowadzący w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, m.in. w zakresie robót budowlanych, współpracuje z polskimi kontrahentami - również osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - którzy wykonują dla niego usługi budowlane na terenie Niemiec. Z podpisanych umów wynika, że przedsiębiorca zapewnia kontrahentom mieszkanie w miejscu wykonywania pracy i ponosi związane z tym koszty. Są to wyłącznie koszty noclegów, a nie wyżywienia, napojów czy alkoholu. Przedsiębiorca jest zdania, że takie koszty są związane z wykonaniem usług i zleceń przez jego firmę, a przez to z uzyskaniem przychodu, dlatego powinien mieć prawo do uwzględnienia ich w kosztach uzyskania przychodu. Jak twierdzi, kontrahenci, którym zapewnia lokum w pobliżu miejsca pracy, mogą bardziej efektywnie wykonywać powierzone im zadania i dzięki temu jego działalność staje się bardziej konkurencyjna. Wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Wydatki na nocleg dla kontrahentów są związane z prowadzoną działalnością

W interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. W opisanej sytuacji wydatki na nocleg dla kontrahentów pozostają w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a obowiązek ich ponoszenia wynika z umów zawartych z podwykonawcami. Dodatkowo wydatki, o których mowa, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Dlatego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Szkolenia samozatrudnionych współpracowników można zaliczyć do kosztów

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.82.2024.2.MAP z 23 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.