Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Darowizna firmy między członkami najbliższej rodziny korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn - potwierdził dyrektor KIS.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, zamierza podarować całe przedsiębiorstwo siostrze. W jego skład wejdą:

  • ruchomości, środki trwałe, wyposażenie, towary handlowe,
  • dokumenty i księgi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • znak towarowy,
  • wierzytelności, o ile na dzień zawarcia umowy darowizny takie będą.

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Po dokonaniu darowizny mężczyzna zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast kobieta, która zamierza prowadzić działalność w tym samym zakresie, co brat, zgłosi do ewidencji działalności gospodarczej rozpoczęcie działalności i zarejestruje się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zamierza też przejąć zatrudnionych przez brata pracowników, o ile wyrażą na to zgodę. Podatniczka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby upewnić się, że taka darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn oraz że ze względu na notarialną formę darowizny, nie będzie musiała jej zgłaszać do urzędu skarbowego.

Druk SD-Z2

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Mniej formalności dzięki notarialnej formie darowizny

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro darowizna będzie dokonana pomiędzy osobami należącymi do zerowej grupy podatkowej (zalicza się do niej m.in. rodzeństwo), to będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Po stronie obdarowanej nie powstanie więc obowiązek zapłaty podatku.

Dyrektor KIS zgodził się też z podatniczką, że choć co do zasady jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie przez nabywcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, to taki obowiązek nie obejmuje przypadków, gdy:

  • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego,
  • w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Podatniczka nie musi więc zgłaszać nabycia darowizny.

Darowizna od matki zastępczej bez podatku

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB2-2.4015.29.2024.2.PB z 2 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo. Wcześniej pracował jako dziennikarz, redaktor i weryfikator w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in. w wydawnictwie Axel Springer, Rzeczpospolitej i portalu tvn24.pl.