Fiskus pozwala zaliczyć ratę leasingową za rower do kosztów firmy

Fiskus pozwala zaliczyć ratę leasingową za rower do kosztów firmy

Koszt leasingu roweru, wydatki na jego eksploatację oraz na zakup odzieży z logo firmy mogą być uznane za koszty podatkowe, jeżeli istnieje związek przyczynowy pomiędzy ich poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź możliwością powstania przychodu.

Spółka prowadząca działalność w zakresie usług informatycznych zamierza wziąć w leasing operacyjny rower o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Rower ma służyć do dojazdów na spotkania z klientami oraz być wykorzystywany jako reklama podczas amatorskich zawodów sportowych i treningów przygotowujących do tych zawodów. Na odzieży użytkownika, którym będzie członek zarządu spółki, eksponowane będzie logo spółki. Rower będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej - a więc nie będzie wykorzystywany rekreacyjnie. Spółka wystąpiła o indywidualną interpretację, aby potwierdzić, że w tej sytuacji będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:

  • ratę leasingową,
  • ubezpieczenie,
  • wydatki związane z eksploatacją roweru,
  • wydatki na nabycie odzieży z logo spółki.

We wniosku argumentowała, że leasing roweru przyczyni się do pojawienia się w mediach społecznościowych spółki informacji innych niż czysto biznesowe, przyciągnie nowych obserwujących i zwiększy zasięg spółki, co pozwoli poszerzyć kontakty biznesowe i zwiększyć liczbę klientów.

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Po analizie wniosku stwierdził, że wydatki na leasing roweru i jego eksploatację spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli spółka zawarła umowę leasingu, która spełnia warunki podatkowe - określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, to ustalone w tej umowie opłaty z tytułu używania roweru, ponoszone w podstawowym okresie umowy, będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Wydatki na reklamę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał też, że wydatki poniesione na zakup odzieży oznaczonej logo firmy w widocznym miejscu będą mogły być uznane za wydatki reklamowe. Taki strój jest formą promocji służącą pozyskaniu klientów. Odzież oznaczona logo firmy stanowi narzędzie do osiągnięcia przez spółkę przychodu w przyszłości i zabezpieczenie przychodu osiąganego obecnie. Dlatego te wydatki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki w pełnej wysokości.

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP2-2.4010.107.2024.2.ASK z 27 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej