Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej - wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce przekazywać środki finansowe na stowarzyszenie, które prowadzi działalność sportową. Stowarzyszenie jest związkiem sportowym, a jego członkami są wyłącznie kluby sportowe. Stowarzyszenie realizuje więc takie same cele, jak poszczególne kluby, tylko w większej skali. W związku z tym przedsiębiorca chciałby skorzystać z ulgi podatkowej, pozwalającej odliczyć od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten cel. Wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację i we wniosku przekonywał, że ulga, opisana w art. 26ha ust. 1 ustawy o PIT i dotycząca kosztów poniesionych na rzecz klubów sportowych (tzw. ulga sponsoringowa), powinna być stosowana także do kosztów poniesionych na rzecz stowarzyszenia, które jest związkiem sportowym i którego członkami są kluby sportowe.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wskazał, że najważniejszym warunkiem do skorzystania z omawianej ulgi jest poniesienie wydatków na działalność sportową, w tym na finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie. Tymczasem przedsiębiorca zamierza przekazać środki finansowe na działalność stowarzyszenia, działającego na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie nie spełnia więc definicji klubu sportowego. W konsekwencji przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi sponsoringowej.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Sponsoring jest kosztem, gdy sponsor otrzymuje świadczenie reklamowe

Dyrektor KIS przeanalizował też możliwość zaliczania wydatków sponsoringowych do kosztów uzyskania przychodu. Podkreślił, że o tzw. sponsoringu właściwym można mówić, gdy w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym. Wtedy koszty sponsoringu w całości stanowią koszty uzyskania przychodów sponsora. Gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny i nie uważa się ich za koszty uzyskania przychodów. Gdy natomiast świadczenia sponsora i sponsorowanego nie są ekwiwalentne, wydatki na sponsoring są kosztami uzyskania przychodów tylko do wysokości wartości usług reklamowych świadczonych przez sponsorowanego.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.221.2021.2.KP z 29 maja 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej