Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu - wynika z indywidualnej interpretacji.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W jej ramach świadczy badania i usługi weterynaryjne. Jego działalność jest zwolniona z VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Na wystawianych fakturach przedsiębiorca wyodrębnia pozycję “zwrot kosztów dojazdu”. Jest zdania, że skoro zwrot kosztów dojazdu nie jest elementem kalkulacyjnym ceny za usługi, to nie powinien być uznawany za przychód i nie powinno się go zaliczać do dochodu będącego podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wystąpił w tej sprawie o indywidualną interpretację i powołał się w niej na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się “zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”.

e-Sprawozdanie finansowe wysyłka online do eKRS i KAS za 2022 w najnowszej wersji (v1-2)
e-Sprawozdania finansowe w najnowszej wersji (v1-2) i e-Deklaracje CIT-8 przygotujesz i e-wyślesz w module programu fillup, w którym znajdziesz także e-deklaracje CIT oraz inne druki, formularzy oraz wzorów pism i umów, związane z zamknięciem roku podatkowego. CIT-8 i e-Sprawozdania finansowe w fillup działa, jak Księgowa chciała. Sprawdź!
Wyślij elektronicznie CIT-8 do e-deklaracje.gov.pl i e-Sprawozdanie finansowe do e-KRS i KAS online »

Zasady różnią się w zależności od tego, czy wydatek może być kosztem podatkowym

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że użyte w tym przepisie określenie “inne wydatki” należy odnieść do poprzedzającego go art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy, który dotyczy zwrotu określonego rodzaju wydatków. W efekcie jeżeli zwrot poniesionych wydatków będzie dotyczyć kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. Równocześnie, posługując się zasadami wnioskowania a contrario, można stwierdzić, że zwrócone wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stanowią przychody podatnika - zauważył Dyrektor KIS.

Skutki podatkowe związane ze zwrotem wydatków są więc generalnie uzależnione od tego, czy zwracane wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas kwota zwrotu powinna podlegać zaliczeniu do przychodów. Natomiast gdy zwrot poniesionych wydatków będzie dotyczyć kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym.

Jak podkreślił Dyrektor KIS, ta zasada ma zastosowanie również do podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku opodatkowaniu podlega przychód, a koszty uzyskania przychodów są tylko hipotetyczne (gdyby podatnik wybrał inną formę opodatkowania).
W sytuacji opisanej we wniosku zwrot poniesionych wydatków dotyczy kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany uznać ten wpływ za przychód podatkowy.

Dojazdy i noclegi pracowników zdalnych kosztem podatkowym firmy

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.137.2024.1.AA z 30 kwietnia 2024 r.

Piotr Ceregra

autor: Piotr Ceregra

Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo.

więcej