Program umożliwia ręczne podpisywanie plików JPK za pomocą e-podpisu.

Wybierz opcję 'korzystam z e-podpisu'

i kliknij przycisk 'Następny krok'.

Wyświetli się okno, w którym możesz pobrać e-file [ID] i znaleźć informację o tej aplikacji -> 'Więcej informacji'. Aby zainstalować e-file [ID], kliknij 'Zainstaluj Aplikację e-file [ID]'. 

Pobieranie aplikacji powinno zacząć się automatycznie. Jeśli aplikacja została prawidłowo pobrana i zainstalowana, kliknij w 'Tak, aplikacja zainstalowana'.

Jeśli coś poszło nie tak, aplikację możemy ponownie pobrać i zainstalować -> 'Zainstaluj aplikację ponownie'.

Po zainstalowaniu aplikacji, kliknij 'Następny krok'.

Kliknij 'Podpisz i wyślij JPK',

wyświetli się okno, w którym kliknij 'Otwórz e-file ID narzędzie dodatkowe'.

Po otwarciu programu e-file [ID], wybierz z listy swój certyfikat do podpisu i 'Podpisz'.

Po poprawnej autoryzacji, dokument zostanie podpisany oraz wysłany, a w programie się wyświetli odpowiednia informacja.

Aby wyjść z kreatora, kliknij przycisk 'Zakończ'.

Po przetworzeniu, w programie pojawi się komunikat, że plik jest w trakcie weryfikacji przez system MF.

Po kliknięciu w Moje JPK, na liście powinien być widoczny wysłany przez nas plik.