Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Umożliwienie wystawienia duplikatu faktury z poziomu listy i z menu
  • Poprawa walidacji identyfikatorów podatkowych, gdy wybrany jest inny identyfikator
  • Dodanie przycisku wystawienia duplikatu faktury do górnej belki, jeżeli faktura jest zablokowana do edycji
  • Dodanie komunikatu informującego, że na wydruku pojawi się informacja, że wystawiono duplikat
  • Dodanie opcji zarządzania duplikatem faktury