Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Podanie możliwości podpisywania plików jpk zewnętrzną aplikacją,
  • Częściowa modyfikacja pól formularzy