Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • dodanie obsługi userID w Programie
  • dodanie obsługi parametru ‘view’ przy starcie aplikacji
  • usunięcie podwójnego sprawdzania isAccessDenied
  • poprawa sortowania gmin/powiatów/województw
  • zmiana obsługi powiatów/gmin/województw