Program fillup
aktualizacje i zmiany

21.10.2021 - fillup desktop 6.11.4

  • dodany backup formularza fillupXml w lokalizacji 'Niezapisane formularze” podczas błędu zapisu
  • obsługa błędu 3128 (niepoprawna lokalizacja bazy) - backup + możliwość ponownego podłączenia się do tej bazy
  • poprawa importu bazy, w której były puste profile PLN