Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • poprawki związane z obsługą i aktualizacją skryptów MS SQL (v1.0.15)
  • poprawa automatycznego zarządzania MPP, od teraz tylko dla kwot w walucie PLN