Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • obsługa zdarzeń gospodarczych w zależności od kontekstu
  • poprawa wyświetlania przekreślonych pustych pól podczas generowania PDF
  • poprawa importu ALK-1