Program fillup
aktualizacje i zmiany

16.12.2021 - fillup desktop 6.12.9

  • ulepszenie tworzenia kopii zapasowej
  • łatwiejsze sprawdzenia zapisu do bazy