Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • ulepszenie tworzenia kopii zapasowej
  • łatwiejsze sprawdzenia zapisu do bazy