Program fillup
aktualizacje i zmiany

15.02.2022 6.16.0

JPK_V7 (2) - wersja awaryjna