Program fillup
aktualizacje i zmiany

23.02.2022 - fillup desktop 6.16.4

Umożliwienie na ewidencji JPK wpisanie PESEL kontrahenta (przypadek VAT_RR)