Program fillup
aktualizacje i zmiany

26.04.2022 - fillup desktop 6.18.10

Poprawa generowania węzła XML ewidencji zakupów dla środków trwałych przy niewypełnionym VAT