Program fillup
aktualizacje i zmiany

1.06.2022 - fillup desktop 6.18.18

  • Dodane powiadomienie na górze programu w sytuacji połączenia do bazy backup + możliwość ustawienia tej bazy jako bazę lokalną
  • Dodany cbx w ustawieniach - kopia zapasowa jako oddzielne pliki
  • Poprawki dotyczące logowania do Dysku fillup
  • Poprawa przekazywania logów i requestID do dysku fillup
  • Poprawa wydruku ewidencji JPK
  • Dodane dodatkowe akcje na ewidencjach (kopiuj wklej itp)