Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-07-08 | fillup desktop 6.18.23

  • Poprawa importu zakupów do JPKomatu poprzez import gotowego pliku XML
  • Poprawa zaznaczania rodzaju rabatu na fakturze metoda kasowa
  • Poprawa obsługi walidacji numerów faktur FDP, możliwe duplikaty numerów
  • Dodanie % stawek VAT na podglądzie ewidencji sprzedaży dla różnych stawek na FV
  • Poprawa komunikatu błędu wczytywania pliku xml do JPK
  • Poprawa obsługi modyfikacji kilku wpisów Aktówki przy zapisie formularza
  • Poprawa obsługi kolumny GTU z danych produktu do edytora FV
  • Poprawa obsługi drukowania na podglądzie ASN (1K pozycji)