Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • podwójne potwierdzenie usuwania profilu w online i desktop
  • poprawa obsługi formularzy z załącznikami niedozwolonymi 
  • w trakcie pobierania statusów e-wysyłki można zmienic bazę roboczą
  • Poprawa nazw procedur
  • Wczytywanie faktur SprzedazVAT_Marza i ZakupVAT_Marza do KPIR