Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-08-18 | fillup desktop 6.18.27

  • Poprawa błędu doLater
  • Walidacja numeru VIES dla GB
  • Walidacja numeru VIES - nowe API (nie działała weryfikacja)