Program fillup
aktualizacje i zmiany

2022-08-25 | fillup desktop 6.18.30

  • usprawnienie JPK V7 - ręczne wpisywanie kwot 
  • naprawa zgłoszonego problemu z formularzem