Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • usprawnienie JPK V7 - ręczne wpisywanie kwot 
  • naprawa zgłoszonego problemu z formularzem