Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Poprawa uwierzytelnienia na Mac
  • Zmniejszenie rozmiaru instalatora 
  • Merge z e-pitami