Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Dodanie  nowych funkcjonalności z wiązanych z produktami e-file
  • Poprawa błędnych komunikatów
  • Dodanie obsługi kodu awaryjnego z Infor
  • Poprawić obsługi _getLoggedData()