Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Przywrócenie opcji dla seniorów "Uwzględnij wszystkie przychody po osiągnięciu wieku emerytalnego uprawniające do ulgi - do limitu 85528 zł"
  • Dodana opcja od engineVersion 176 obliczania składek: “składki społeczne proporcjonalnie (bez przychodów z emerytur i innych źródeł)”