Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • poprawa generowania kwoty słownie na ppwg
  • możliwość aktualizacji bez zamykania fillupa w systemie iOS
  • poprawy treści komunikatów systemowych
  • [fillup] dodanie komunikatu przy SF demo jak zaimportowany XML ma podpisy