Program fillup
aktualizacje i zmiany

  1. Obsługa pola NIP/PESEL na PIT/WZ
  2. Zwijanie menu z lewej strony 
  3. Poprawa obsługi emerytur zagranicznych 
  4. Walidacja kodu kraju 
  5. PIT-28: zablokowane dodawanie przychodów z art. 45 ust. 3c 
  6. PIT 36-L specjalna rolna spółka zaliczki
  7. Lepsza obsługa zapisu kreatora (tylko przy zmianach, odpowiednia obsługa wyjścia z kreatora i przeglądarki)
  8. Telefony do KAS a nie do DOK
  9. Obsługa inFakt