Program fillup
aktualizacje i zmiany

 • Cofnięcie znikania helpów do pól na mouseover
 • Dodanie płatnosci dla fillup infakt
 • Aktualizacja plików OB po puszczeniu bazy
 • [FO] ListaBaseComponent
 • wybór z listy USów do poprawy
 • [FO] pozycje menu (MenuItemVO popoverPos)
 • [FO] HandlePaymentAppActionOperation zmianić status
 • [FO] przenieść wycięcie block_identifiers
 • [FO] CurrencyField do poprawy
 • [Fillup online] Błąd edycji profilu
 • [FO] HandlePaymentOperation - przenieść ksefowego hacka
 • [FO] usunąć KSefConfig z ProfileShareOperation
 • Dodanie komunikatu przy JPK
 • Dodanie przycisk KSeF (nowość) + popup przekierowujący
 • Merge faktury_dev -> fillup_dev
 • PersonCompanyInfoBox poprawa
 • [FO] AppContent - banner KSeF
 • [FO] vat ue formularze
 • [FO] Przegląd kodu do wersji 6.16.0
 • [FO] Dodanie płatności dla fillup infakt