Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Poprawa obsługi odbioru UPO
  • Ulepszenie komunikatów, które pojawiają się użytkownikowi
  • Formularz Ppwg ZUS - dodanie autouzupełnienia pola dla odbiorcy ZUS
  • Ulepszenie wysyłki formularza bez e-podpisu
  • Ogólna poprawa widoczności pól
  • Przywrócenie pobierania kursu walut z NBP
  • Dodanie poprawionych i zaktualizowanych formularzy ZUS oraz PFRON