Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • Poprawki najczęściej powtarzających się błędów na podstawie analizy
  • Ulepszenie drukowania faktur zapisanych w desktop
  • Naprawa błędów przeliczeń przy kontynuowaniu tworzenia faktury z desktop
  • Optymalizacja importu danych z xml
  • Wprowadzenie ulepszeń w zaokrągleniu kwot
  • Poprawa obsługi odbioru UPO
  • Dodanie autouzupełniania odbiorcy ZUS
  • Poprawki wysyłki formularza bez e-podpisu
  • Naprawa przypisywania abonamentu
  • Ulepszenie informacji dla klienta o błędzie