Program fillup
aktualizacje i zmiany

  • dodanie zielonego tekst pomocy "dlaczego odliczenie wynosi 0"
  • dodanie adres IP do gitlab-ci.yml
  • poprawa błdu w konsoli przy zmianie daty w kalkulatorze walutowym/kursach walut
  • naprawa problemu z zamykaniem kalkulatora walutowego i kursów walut
  • poprawa portu w local oauth