Zobacz co nowego w fillup?

W dniu 12 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Już dziś można wypełnić te formularze wraz z załącznikami w formie elektronicznej w fillUp:

Przypisy do wypełnienia tych formularzy wraz z załącznikami znajdziecie w:

Pozostałe załączniki do formularzy geodezyjnych i kartograficznych:

Nasza baza formularzy powiększyła się o kolejne druki urzędowe i firmowe (bazy nr  156 i 157). W tej chwili mamy już 1831 formularzy.

Oto co nowego dla Was opracowaliśmy:

Baza 156

  1. Formularze Urzędowe i firmowe:
  2. Formularze GUS:

Baza 157

  1. Formularze zgłoszeń prac kartograficznych i geodezyjnych, które zostały wymienione powyżej.
  2. Formularze ZUS i PFRON:
  3. Inne formularze: