Zobacz co nowego w fillup?

Od 1 stycznia 2015 r. zaczynają obowiązywać nowe wzory formularzy PIT dedykowane do sporządzania rozliczeń podatkowych PIT za 2014 rok podatkowy. Od dziś można już z nich korzystać w fillUp. Dodatkowo opracowaliśmy dla Państwa szereg wniosków do Urzędu Skarbowego, na których podatnik może zgłosić np. wybór formy opodatkowania (oświadczenie składane do 20 stycznia), wnioskować o rozłożenie na raty płatności podatku dochodowego, o zwrot nadpłaty i wiele innych dotyczących rozliczania deklaracji PIT. Opracowana przez nas została również nowa e-deklaracja formularza ZAP-3 (3) obowiązująca od 15.12.2014 r. W najbliższym czasie pojawią się również nowe wzory PIT-CFC, CIT-CFC, OPL-1 i UPL-1, które są jeszcze w fazie projektu rozporządzeń MF. Wysyłka elektroniczna formularzy PIT za 2014 rok do systemu www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (poprzez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów) będzie udostępniona od 1 stycznia 2015 r. Poniżej zamieszczamy szczegółową informację o nowych formularzach (z baz o nr 180-181):

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2014 poz. 1672)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1634)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. 2014 poz. 1777)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2014 poz. 1674)
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. 2014 poz. 1597).
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz.U. 2014 poz. 1673)
  7. Nowe formularze typu umowa związane z rozliczaniem deklaracji PIT:
  8. Formularze załączników do nowych NIP-ów (obowiązujących od 1 grudnia 2014 r.)
  9. Nowa e-deklaracja obowiązująca od 15.12.2014 r.

W najbliższym czasie zostaną również opracowane nowe formularze, które są jeszcze w fazie projektu MF: