Zobacz co nowego w fillup?

Udostępniliśmy aplikację fillUp w wersji 2.0. Program działa szybciej, umożliwia sprawniejszą obsługę wszystkich formularzy, e-deklaracji oraz opcji wydruku dokumentów. W wersji 2.0 pojawiły się także nowe funkcjonalności w zakresie obsługi Aktówki oraz obsługi API przez zewnętrznych partnerów. Osoby, które sporadycznie wypełniają druki czy formularze z pewnością ucieszą się z wersji on-line, posiadającej wszystkie formularze i większość funkcjonalności programu desktop, a niewymagającej instalacji. Obecnie w programie fillUp można wypełnić aż 1600 formularzy, druków, wniosków czy umów, z czego 1/3 pojawiła się na życzenie naszych Użytkowników.

Nowości w fillUp wersja 2.0:

  • przyspieszenie programu: szybciej wyświetlają się formularze, następuje import/eksport danych oraz wysyłka e-deklaracji;
  • nowa Aktówka z bardziej intuicyjną obsługą, która pozwala na szybkie wyszukiwanie osób i firm, na zapis danych potrzebnych w formularzu, a także ułatwia wypełnianie umów;
  • lepsza obsługa e-deklaracji: możliwość wysyłania równocześnie wielu deklaracji oraz odbierania wielu UPO, czytanie schematów z plików, a nie z serwera Ministerstwa Finansów, dzięki czemu wysyłka e-deklaracji działa szybciej i stabilniej;
  • poprawione opcje wydruków: ładniejsza czcionka, lepsza jakość, dodatkowe opcje (wielkie litery, zera). Rozwiązany został również problem z wydrukiem w poziomie niektórych formularzy na Mac/Linux/Online;
  • nowe opcje baz danych: możliwość stworzenia bazy domyślnej (zawsze ładowanej) oraz odświeżenia aktualnej bazy (przy pracy sieciowej);
  • lepsza obsługa formularzy: dodanie okienka pomocy do pól na wybranych formularzach (opcja ta będziecie stopniowo wprowadzana również na inne pliki), przy wysyłce dodane filtry na liście moich formularzy;
  • usprawniona obsługa API dla partnerów IT.

Dla osób, które chcą szybko wypełnić pojedynczy formularz, idealnym rozwiązaniem jest udostępniona przez nas wersją on-line – szybka, wygodna i bezpieczna wersja programu, która nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika, a posiada dostęp do wszystkich formularzy wersji instalacyjnej i większość jej funkcjonalności (z wyjątkiem takich funkcji jak e-podpis czy praca w sieci).

W najnowszej wersji fillUpa uaktualniliśmy również bazę formularzy (nr 126). Tym samym w programie pojawiły się już wszystkie nowe deklaracje roczne PIT za 2013 rok wraz z załącznikami oraz druki takie jak: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, Wniosek o potwierdzenie okresu zatrudnienia, Umowa przekazania zaliczki, Pozew – odwołanie od rozwiązania umowy o pracę czy Oświadczenie o przyjęciu wypowiedzenia.

Na koniec kilka ciekawostek – najczęściej wypełniane formularze w aplikacji fillUp: