Zobacz co nowego w fillup?

W ciągu ostatnich kilku tygodni baza formularzy fillUp powiększyła się o ponad 100 kolejnych formularzy.
Z początkiem grudnia weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości, wprowadzające nowe wzory formularzy wniosków i załączników o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjno-aktualizacyjnych NIP i ZAP-3. Został również wprowadzony zupełnie nowy formularz NIP-8.
Poza tym opracowaliśmy nowe formularze faktur, kalkulatorów wynagrodzeń, druki GUS, ZUS, nowe umowy oraz wiele innych. Szczegółową listę nowych druków zamieszczamy poniżej:

 1. Nowe formularze ZAP-3, NIP-2, NIP-7 i NIP-8, obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2014 poz. 1665)
 2. Nowe formularze KRS, obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2014 poz. 1621)
 3. Nowe formularze GUS:
 4. Nowe formularze ZUS:
 5. Nowe formularze urzędowe i  firmowe:
 6. Nowe formularze kadrowo – płacowe i BHP:
 7. Nowe formularze sądowe:
 8. Nowe e-Deklaracje:
 9. Inne nowe formularze: